home

What are your concerns?

close
Inaccurate
Hard to understand
Other

Share


Or copy link

New

Sintomas ng Nicotine Withdrawal: Heto Ang Dapat Mong Malaman

Sintomas ng Nicotine Withdrawal: Heto Ang Dapat Mong Malaman

Ang paninigarilyo ay hindi mabuti sa iyong kalusugan pati na ng mga tao sa paligid. Magastos magkasakit, at posible pang ikamatay ang mga komplikasyon nito. Pero kung nais mong tumigil, malaki ang maidudulot nitong kabutihan sa iyong kalusugan. Ngunit kailangan mo munang harapin ang sintomas ng nicotine withdrawal.

nicotine withdrawal symptoms

Ilang Statistics

Ayon sa World Health Organization, lahat ng paraan ng paggamit ng tobacco ay masama sa kalusugan — mapa sigarilyo, tabako, mga pipa, at kahit pa ang smokeless tobacco.

Gayunpaman, maraming tao ang may addiction sa paninigarilyo, na tinatayang nasa 1.3 billion smokers. Hiwalay pa dito ang 8 million na deaths kada taon dahil sa epekto ng sigarilyo.

Tinatayang 7 million ng mga ito ay dahil sa first-hand smoking at ang 1.2 million ay dahil sa second-hand smoke.

Ayon naman sa 2015 statistics sa Pilipinas, 40% ng mga kalalakihan at 8.2% ng mga kababaihan ay naninigarilyo, at nasa 10 tao ang namamatay dahil dito kada oras. Tinatayang nasa 15.9 million na taong edad 15 pataas ang naninigarilyo sa Pilipinas.

Humigit kumulang na 70,000 Pilipino ang namamatay kada taon dahil sa tobacco-related illnesses, kabilang na ang lung cancer at heart disease dahil sa second-hand smoke.

Ano ang Nagdudulot ng Smoking Addiction?

Ang nicotine sa tobacco ay ang dahilan kung bakit ito addictive.

Ayon sa isang survey, nasa 70% ay nagnanais na tumigil sa paninigarilyo. Ngunit hindi ito ganoong kasimple gawin. Ang iba ay nagagawang tumigil agad, ngunit karamihan ay bumabalik sa kanilang nakasanayang bisyo. Ang success rate ay nasa 5-10% lamang.

Kung ikaw ay nagnanais na tumigil sa paninigarilyo, kailangan mong paghandaan ang nicotine withdrawal.

Sintomas ng Nicotine Withdrawal

Dahil kakaiba ang bawat tao, iba-iba ang magiging sintomas ng nicotine withdrawal. Ngunit isa sa pinakakaraniwang epekto ay ang hindi mapakali at nagnanais na ubusin ang oras sa paninigarilyo.

Heto ang iba pang sintomas ng nicotine withdrawal:

 • Paghahanap ng nicotine
 • Depression
 • Hirap sa pagtulog
 • Pagiging magagalitin, nerbyoso, iritable, o madaling mainis
 • Hindi mapakali
 • Mababang heart rate
 • Pagtaas ng timbang
 • Sakit ng ulo

Hindi agad masasabi kung kailan lalabas ang mga sintomas na ito. Madalas, nagsasabay-sabay rin ang mga stinomas ng nicotine withdrawal.

Bagama’t iba’t-iba ito para sa mga tao, ang unang linggo ng pagtigil sa paninigarilyo ang pinakamahirap. Nagsisimula naman ang mga sintomas 4 hanggang 24 oras matapos mong tumigil. Sa ikatlong araw ang pinakamatinding mga sintomas.

Para sa iba, sa unang buwan lumalabas ang matinding sintomas. Pero may iba rin na inaabot ng 3 hanggang 4 na buwan ang sintomas.

Ano ang Pinagmumulan ng mga Sintomas?

Posible ring ma-trigger ng ilang mga bagay ang sintomas ng nicotine withdrawal. Kabilang dito ang mga sumusunod:

 • Ibang naninigarilyo – Ang pagpunta sa mga lugar kung saan mayroong mga ibang naninigarilyo ay maaaring maka-trigger ng withdrawal symptoms.
 • Ilang mga bagay– Ang mga bagay tulad ng lighter, ashtray, at kaha ng sigarilyo ay posible ring maging trigger.
 • Nakasanayan na– Kung nakasanayan mo na ang paninigarilyo, magiging mas mahirap ang pagpigil sa mga sintomas ng nicotine withdrawal.
 • Stress – Minsan ang stress ay nagiging dahilan rin upang manumbalik ang withdrawal.
 • Walang magawa– Kung wala kang magawa, o kaya ikaw ay bored, maaaring maisip mong manigarilyo.

nicotine withdrawal symptoms

Paano Mo Makakayanan ang Sintomas ng Nicotine Withdrawal?

Ang pag-alam sa iyong mga triggers ay makakatulong sa nicotine withdrawal symptoms.

Heto ang mga “Ds” na inirerekomenda ng Department of Health:

 • Delay – Gumamit ng delaying tactics kapag nararamdaman mo ang pag-uudyok na manigarilyo.
 • Distract – I-distract mo ang iyong sarili tulad ng pagkakaroon ng hobby, pag-nguya ng chewing gum, o kaya pag-ehersisyo.
 • Deep breathing – Yoga o meditation, na gumagamit ng deep breathing, ay nakakatulong upang mabawasan ang sintomas ng nicotine withdrawal.
 • Dial a friend – Nakakatulong ang tumawag sa iyong mga kaibigan upang makausap sila at humingi ng suporta sa iyong pagtigil sa paninigarilyo.

Mahahalagang Kaalaman

Hindi madali ang tumigil sa paninigarilyo. Madalas makakaranas ka ng mga sintomas ng nicotine withdrawal, o kaya ay ang pag-uudyok na bumalik sa paninigarilyo.

Paglaon, mababawasan rin ang mga sintomas ng withdrawal. Huwag mong kalimutan na nagawa mo na ang unang hakbang para maging malusog ang iyong katawan, at malaki ang magagawa nito para sa iyong kalusugan.

Learn more about smoking cessation here.

Hello Health Group does not provide medical advice, diagnosis or treatment.

Sources

World Health Organization (2020). Tobacco. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco, Accessed August 31, 2020

Vital Strategies (2015). Anti-Tobacco Campaign in the Philippines Highlights Health Harms of Smoking and Second-Hand Smoke. https://www.vitalstrategies.org/anti-tobacco-campaign-in-the-philippines-highlights-health-harms-of-smoking/, Accessed August 31, 2020

Smokefree (n.d.). Managing Withdrawal. https://smokefree.gov/challenges-when-quitting/withdrawal/managing-withdrawal. Accessed August 31, 2020

McLaughlin, I., Dani, J. A., & De Biasi, M. (2015). Nicotine withdrawal. Current topics in behavioral neurosciences, 24, 99–123. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13482-6_4, Accessed August 31, 2020

National Cancer Institute. How To Handle Withdrawal Symptoms and Triggers When You Decide To Quit Smoking. https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/tobacco/withdrawal-fact-sheet, Accessed August 31, 2020

Picture of the authorbadge
Written by Ruby Anne Hornillos Updated Oct 20
Fact Checked by Cesar Beltran