BMI Calculator

Gamitin ang calculator na ito upang suriin ang iyong body mass index (BMI) at malaman kung ikaw ay nasa tamang timbang. Maaari mo ring gamitin ang tool na ito upang suriin ang BMI ng iyong anak.

health-tool-icon

Ang tool na ito ay hindi nagbibigay ng payong medikal. Ito ay para lamang sa pagkakaroon ng karagdagang impormasyon. Hindi dapat ito gamiting kapalit ng payong medikal, diagnosis, o pagpapagamot. Huwag balewalain ang payo ng mga propesyonal sa pagpapagamot dahil lamang sa iyong nabasa sa website ng Hello Doctor Philippines. Kung mayroon kang eating disorder, hindi magagamit ang resulta ng BMI calculator. Mas mainam na kumuha ng payo mula sa isang medical expert.

advertisement iconadvertisement

Matuklasan
Mga Health Tool
Care
Community