backup og meta
Matuklasan
Mga Health Tool
Magtanong sa Doktor
I-save

Food Poisoning? Mga Sintomas At Paggamot Sa E. Coli

Narebyung medikal ni Mia Dacumos, MD · Nephrology · Makati Medical Center


Isinulat ni Niña Christina Lazaro-Zamora · a

Food Poisoning? Mga Sintomas At Paggamot Sa E. Coli

Ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga sintomas at paggamot sa E. coli ay maaaring makatulong sa isang tao na makayanan ang mga masasamang epekto ng food poisoning.

Ang Escherichia coli, o E. coli, ay grupo ng bakterya na natural na nabubuhay sa bituka ng karamihan sa mga hayop. Kabilang dito ang mga tao. Pangunahing tungkulin nitong tulungan ang katawan na sirain at tunawin ang mga kinakain. Gayunpaman, ang E. coli ay may strains, at ang ilan sa mga ito ay mapanganib.

Hindi nagkakaroon ng anumang mga impeksyon o sakit ang ilang mga taong nagkakaroon ng E. coli. Habang ang iba naman ay nakararanas ng mga malulubhang sintomas na maaaring humantong sa mga matitinding komplikasyon.

Maaaring maging sanhi ang E. coli ng iba’t ibang uri ng impeksyon, na nangangailangan ng iba’t ibang uri ng paggamot. Sa artikulong ito, alamin ang mga sintomas at paggamot sa E. coli kung sakaling ang isang tao ay maimpeksyon nito sa pamamagitan ng pagkain.

Mga Sintomas At Paggamot Sa E. Coli: Pinagmulan ng Impeksyon

Ang pinakakaraniwang strain ng E. coli bacteria ay ang Enterohemorrhagic E. coli (ETEC), na nagiging sanhi ng malubhang impeksyon sa bituka.

Ang mga sumusunod ay ang mga karaniwang pagkaing maaaring kontaminado ng strain ng bakteryang ito:

Karne

Maaaring magdulot ng kontaminasyon ang proseso ng pagkatay sa karne, dahil ang mga bituka ng hayop ay humahalo sa karneng mula sa ibang mga hayop. Ang transmisyon sa tao-sa-hayop ng E. coli ay nagsisimula sa pagkain ng hilaw o hindi gaanong lutong karne.

Unpasteurized Na Gatas

Ang sariwang pumped na gatas mula sa mga baka ay maaaring kontaminado dahil ang suso ng baka at ang mga kagamitan sa paggatas na ginamit ay maaaring may E. coli. Bukod dito, ang mga produktong gawa sa hilaw na gatas, tulad ng malambot na keso, ay maaari ding kontaminado. Mahalagang painitin muna ang gatas sa mataas na temperatura para mamatay ang bakterya (pasteurization) at iba pang microorganisms bago inumin.

Mga Prutas At Gulay

Mayroong ilang pananim na itinatanim malapit sa mga sakahan ng hayop kung saan ang dumi ng mga ito ay ginagamit bilang mga natural na pataba. Ang pinadadaloy na tubig ay maaari ding pumasok sa taniman at makontamina ang mga pananim ng E. coli bacteria.

Kontaminadong Tubig

Ang dumi ng hayop na sumama sa tubig-ulan ay maaaring dumaloy sa lahat ng uri ng mga daluyan ng tubig tulad ng mga lawa, ilog, batis, at maging ang mga suplay ng tubig sa buong lungsod. Kung hindi sinala, ang tubig na ating inumin ay maaari ding maging kontaminado.

Mga Sintomas At Paggamot Sa E. Coli: Mga Dapat Bantayan

Iba-iba ang mga senyales at sintomas ng impeksyon ng E. coli. May ilang mga taong maaaring hindi makaranas ng mga sintomas, ngunit ang ilan ay maaaring magkaroon ng hindi gaanong malubhang mga sintomas. Maaari ding magkaroon ang iba ng mga malulubhang sintomas na nakamamatay. Ang mga taong naimpeksyon ng E. coli ay kadalasang nagsisimulang makaranas ng mga sintomas tatlo hanggang apat na araw pagkatapos kumain ng kontaminadong pagkain.

Ang mga pinakakaraniwang nararanasang sintomas na hindi gaanong malulubha ay ang mga sumusunod:

 • Pagsakit ng tiyan
 • Pagkapagod
 • Pagduduwal
 • Pagsusuka
 • Pagtatae
 • Mababang lagnat na may temperaturang mas mababa sa 38.5˚C

Maaaring gumaling sa loob ng isang linggo at hindi maospital ang mga pasyenteng may hindi gaanong lubhang mga sintomas

Gayunpaman, 5-10% ng mga taong nagkaroon ng E. coli, ay maaaring magkaroon ng Hemolytic Uremic Syndrome (HUS). Ito ay impeksyong naglalakbay sa daluyan ng dugo, na sumisira sa red blood cells. Ito ay itinuturing na sakit na nakamamatay dahil maaari itong makasira sa mga bato.

Ang mga sintomas ng HUS ay kinabibilangan ng:

 • Madugong pagtatae
 • Lagnat
 • Pagsakit ng tiyan
 • Pagsusuka

Habang lumulubha ang sakit, mas maraming sintomas ang maaaring maramdaman, tulad ng:

 • Pagbaba ng dami ng ihi, na may dugo
 • Pagkapagod
 • Maputlang balat
 • Mabilis na tibok ng puso
 • Pangingisay
 • Pagkasira ng bato

Maaaring madebelop ang HUS pagkatapos ng maranasan ang unang sintomas ng impeksyon sa E. coli.

Itinuturing bilang emergency ang malubhang diarrhea at ito ay nangangailangan ng agarang pag-ospital upang gamutin ang dehydration.

Mga Sintomas At Paggamot Sa E. Coli: Mga Susunod na Dapat Gawin

Karaniwang tumatagal ng lima hanggang pitong araw bago gumaling mula sa mga sintomas ng E. coli, at kailangan ng mga gamutan upang maibsan ang mga hindi gaanong malulubhang sintomas. Kabilang dito ang pagpapahinga at pag-inom ng maraming liquid para sa rehydration. Ang mga taong may mga malulubhang sintomas ay maaaring kailanganing gamutin sa pamamagitan ng mga IV fluid.

 • Karamihan sa mga impeksyon ng E. coli ay nakokontrol sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig at pagpapahinga. Ang pag-inom ng maraming liquid ay nakatutulong na mapalitan ang mga nawala liquid dahil sa pagtatae at/o pagsusuka, at upang maiwasan ang dehydration.
 • Ang antibiotics at antidiarrheal na gamot ay hindi laging iminumungkahi dahil maaaring mapalubha ng mga ito ang impeksiyon. Maaari itong mag-trigger ng pagkakaroon ng HUS. Gayunpaman, ang mga taong may HUS at nakararanas ng dehydration ay maaaring kailanganing maospital upang makatanggap ng IV fluids. Maaaring kailanganin din nilang sumailalim sa ibang gamutan tulad ng kidney dialysis at pagsasalin ng dugo.
 • Makatutulong upang maiwasan ang mga komplikasyon ang pag-inom ng tubig, pag-iwas sa ilang partikular na pagkain, at pagpapanatili ng malusog na diet.
 • Ang mga taong gumagaling mula sa impeksyon ng E. coli ay dapat uminom ng tubig at soup lamang, at iwasan ang mga inuming may caffeine at alkohol.
 • Dapat din nilang iwasan ang pagkain ng mga produktong gawa sa gatas, matatabang pagkain, mga pagkaing mataas sa fiber, at mga highly seasoned na pagkain, dahil ang mga ito ay nakapagpapalubha ng mga sintomas.
 • Key Takeaways

  Ang Escherichia coli ay grupo ng bakterya na nabubuhay sa bituka ng halos lahat ng hayop at tao. Gayunpaman, ang ilan sa strains nito ay mapanganib at maaaring magdulot ng mga impeksyong maaaring humantong sa mga malulubhang komplikasyon, kabilang ang pagkamatay.
  Ang mga hindi gaanong malubhang sintomas ng impeksyon ng E. coli ay nakokontrol at ang nahawang pasyente ay maaaring gumaling habang nasa bahay lamang. Gayunpaman, ang mga pasyenteng may mga matitinding impeksyon ay maaaring magkaroon ng karagdagang komplikasyon, gaya ng Hemolytic Uremic Syndrome (HUS). Sa konklusyon, ang kamalayan sa mga sintomas at paggamot sa E. coli ay makatutulong upang maiwasan ang mga mas malulubhang komplikasyon.

  Matuto pa tungkol sa Foodborne Infections dito.

  Disclaimer

  Ang Hello Health Group ay hindi nagbibigay ng medikal na payo, diagnosis o paggamot.  Narebyung medikal ni

  Mia Dacumos, MD

  Nephrology · Makati Medical Center


  Isinulat ni Niña Christina Lazaro-Zamora · a

  ad iconadvertisement

  Nakatulong ba ang artikulong ito?

  ad iconadvertisement
  ad iconadvertisement