Ano ang dapat gawin para bumaba ang lagnat ng naglilihi