backup og meta
Matuklasan
Mga Health Tool
Magtanong sa Doktor
I-save

Checklist Ng Mga Bakuna Sa Bata: Gabay Para Sa Mga Magulang

Narebyung medikal ni Mia Dacumos, MD · Nephrology · Makati Medical Center


Isinulat ni Marie Kristel Corpin · a

Checklist Ng Mga Bakuna Sa Bata: Gabay Para Sa Mga Magulang

Pagdating sa kalusugan ng iyong anak, ang mga bakuna ang pangunahing priyoridad. Kailangang malaman ng mga magulang ang listahan ng mga bakuna sa bata ayon sa kanilang edad, dahil makakatulong ang impormasyong ito na subaybayan kung kailan dapat pumunta sa doktor.

Kailan Dapat Bakunahan Ang Mga Bata?

Isang sa mga madalas itanong ng mga magulang ay kung gaano kaaga dapat bakunahan ang kanilang mga anak. Iba-iba ang sagot depende sa kung anong bakuna ang pinag-uusapan.

Ang mga sanggol ay maaaring mabakunahan sa sandaling sila ay ipinanganak, dahil ito ay nakakatulong na protektahan sila laban sa ilang mga sakit. Ang ilang partikular na bakuna, gayunpaman, ay dapat lamang ibigay kapag ang bata ay mas matanda, kapag ang kanilang immune system ay mas malakas.

Magandang dapat na natapos na ng iyong anak ang karamihan sa kanilang mga pagbabakuna sa oras na sila ay 6 o 7 taong gulang.

Napakahalaga ng pagpapabakuna sa puntong ito ng kanilang buhay dahil umuunlad pa rin ang kanilang immune system at hindi sila ganap na maprotektahan mula sa mga sakit.

Checklist Ng Mga Bakuna Sa Bata Ayon Sa Kanilang Edad

Narito ang listahan ng mga bakuna para sa mga bata ayon sa edad; tandaan ang mga ito.

Pagkapanganak

Ang unang dosis ng mga bakuna sa hepatitis B ay ibinibigay sa loob ng 24 na oras pagkatapos ng kapanganakan. Ang mga batang hindi pa nabakunahan para sa hepatitis B ay maaaring bakunahan anumang oras.

1-2 Buwan

Ang pangalawang dosis ng mga bakuna sa hepatitis B, ayon sa listahan ng mga bakuna para sa mga bata ayon sa edad, ay ibinibigay sa loob ng 1-2 buwan pagkatapos ng kapanganakan. Kung ang iyong anak ay hindi nabakunahan sa kapanganakan, maaari silang makakuha ng pangalawang dosis 1-2 buwan pagkatapos ng unang dosis.

2 Na Buwan

Maaaring makuha ng mga sanggol ang kanilang unang dosis ng mga sumusunod na bakuna sa 2 buwan:

4 Na Buwan

Sa ika-4 na buwan, maaaring ibigay ang pangalawang dosis ng mga sumusunod na bakuna:

 • Rotavirus o RV vaccine
 • Diphtheria, tetanus, at acellular pertussis o DTaP vaccine
 • Haemophilus influenzae type b o Hib
 • Pneumococcal conjugate o PCV13
 • Inactivated poliovirus o IPV

6 Na Buwan

Sa ika-6 na buwan, ang ikatlong dosis ng mga sumusunod na bakuna ay maaaring ibigay:

 • Rotavirus o RV vaccine
 • Diphtheria, tetanus, at acellular pertussis o DTaP vaccine
 • Haemophilus influenzae type b o Hib
 • Pneumococcal conjugate o PCV13
 • Inactivated poliovirus o IPV

Sa ika-6 hanggang ika-15 buwan ng iyong anak, dapat ibigay ang ikatlong dosis ng IPV.

Sa 6 na buwan, maaari ring makuha ng iyong anak ang kanilang taunang bakuna laban sa trangkaso.

12-15 Na Buwan

Sa 12-15 na buwan, ang ikaapat na dosis ng mga sumusunod na bakuna ay maaaring ibigay:

 • Haemophilus influenzae type b o Hib
 • Pneumococcal conjugate o PCV13

Kasunod ng listahan ng mga bakuna para sa mga bata ayon sa edad, ang unang dosis ng mga sumusunod na bakuna ay maaari ding ibigay:

 • Measles, mumps, rubella o MMR
 • Varicella o VAR
 • Hepatitis A, na may pangalawang dosis na ibinigay 6 na buwan pagkatapos

18 Na Buwan

Sa 18 buwan, dapat matanggap ng iyong anak ang kanilang pang-apat na dosis ng bakuna sa DTaP gayundin ang kanilang taunang bakuna laban sa trangkaso.

4-6 Na Taon

Sa 4-6 taong gulang, ang mga sumusunod na bakuna ay maaaring ibigay:

 • 5th dose ng DTaP vaccine
 • 4th dose ng inactivated poliovirus o IPV vaccine
 • 2nd dose ng MMR vaccine
 • 2nd dose ng VAR vaccine

11-12 Na Taon

Sa 11-12 taon, ang iyong anak ay maaaring bigyan ng mga sumusunod na bakuna:

 • HPV vaccine. Dapat itong ibigay sa parehong mga lalaki at babae upang maiwasan ang genital warts pati na rin ang ilang mga uri ng kanser.
 • DTaP o diptheria, tetanus at pertussis booster
 • Meningococcal conjugate vaccine

bakuna sa bata

Mga Espesyal Na Pagsasaalang-Alang

Ang ilang mga bakuna ay maaaring ibigay nang mas maaga, depende sa kalusugan ng bata pati na rin kung sila ay bibiyahe o maglalakbay.

Narito ang ilang espesyal na pagsasaalang-alang:

 • Maaaring ibigay sa 6 na buwan ang bakuna sa hepatitis A kung ang sanggol ay maglalakbay sa isang lugar kung saan karaniwan ang hepatitis A. Ang mga bata na hindi pa nabakunahan para dito noong sila ay mas bata ay maaari ding mabakunahan anumang oras para sa hepatitis A.
 • Ang mga sanggol na maglalakbay sa ibang bansa ay maaaring mabigyan ng bakuna sa MMR kasing aga ng 6 na buwan. Kung ang isang bata ay nabakunahan nang maaga, dapat pa rin nilang makuha ang iba pang mga dosis sa 12-15 buwan at sa 4-6 na taon.
 • Mula sa ika-6 na buwan ng iyong anak, dapat silang bigyan ng bakuna laban sa trangkaso upang makatulong na mapababa ang kanilang panganib na magkaroon ng trangkaso. Kailangan silang mabakunahan taun-taon dahil iba-iba ang mga strain ng trangkaso bawat taon.
 • Ang mga bakunang pneumococcal ay maaaring ibigay sa mga bata na mas matanda kung mayroon silang mga kondisyon na nakakaapekto sa kanilang immune system.
 • Ang mga bakunang meningococcal ay maaaring ibigay sa mga sanggol na kasing edad ng 8 linggo, lalo na kung sila ay nasa panganib ng meningitis. Kasama rin dito ang mga batang may sakit sa immune system. Gayundin ang mga bata na magbibiyahe o maglalakbay sa mga lugar kung saan karaniwan ang meningitis.

Bukod sa mga pagbabakuna, maaari kang makatulong na palakasin ang kaligtasan sa sakit ng iyong anak sa pamamagitan ng pagtiyak na nakakakuha ng sapat na pahinga at ehersisyo at kumain ng masustansyang diyeta.

Key Takeaways

Magiging magandang ideya na subaybayan ang lahat ng mga pagbabakuna ng iyong anak. Magandang dapat kang bigyan ng baby book na pupunan ng pediatrician ng iyong anak sa tuwing mabakunahan ang iyong anak.

Mahalaga rin na tandaan ang anumang mga pagbabakuna na nakukuha nila sa paaralan o sa mga sentrong pangkalusugan upang manatili ka sa mga pagbabakuna ng iyong anak.

Magiging magandang ideya din na makipag-usap sa pediatrician ng iyong anak tungkol sa paggawa ng iskedyul ng bakuna upang matiyak na mabakunahan ang iyong anak sa tamang edad. Makakatulong ito na palakasin ang kanilang immune system at maiwasan ang mga ito na magkasakit habang tumatanda sila. Sumangguni sa listahang ito ng mga bakuna sa bata ayon sa kanilang edad para sa tamang gabay.

Matuto pa tungkol sa Bakuna dito.

Disclaimer

Ang Hello Health Group ay hindi nagbibigay ng medikal na payo, diagnosis o paggamot.Narebyung medikal ni

Mia Dacumos, MD

Nephrology · Makati Medical Center


Isinulat ni Marie Kristel Corpin · a

ad iconadvertisement

Nakatulong ba ang artikulong ito?

ad iconadvertisement
ad iconadvertisement