Kailangan maging maingat sa pagpili ng mga pagkain upang masiguro na ang lebel ng blood glucose ay nanatiling nasa limit ng normal.


Alam niyo ba ang mga dapat kainin pag naranasan ito? Magiwan ng comment sa ibaba.