Mas maaga mong matukoy ang mga maagang sintomas ng diabetes, mas malaki ang iyong pagkakataon na maiwasan ang mga mapanganib na komplikasyon ng diabetes.


Alam mo ba ang mga sintomas? Magiwan ng comment sa ibaba.