avatarbadge

Marenila Bungabong

Author's Profile

Isang lisensyadong guro  na nakapagtapos ng Batsilyer sa Edukasyong Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas – Maynila noong 2018. Kasalukuyang kumukuha ng masteradong pag-aaral sa nasabing pamantasan. Naniniwalang makapangyarihan ang pagsusulat. Maaari itong makatulong  upang makapagbahagi ng mga impormasyon sa ibang mga tao.