avatarbadge

Marenila Bungabong

Author's Profile

Nakapagtapos ako ng Batsilyer sa Edukasyong Filipino sa Pamantasang Normal ng Pilipinas – Maynila noong 2018. Naniniwala akong makatutulong ang pagsusulat ng mga artikulo upang makapagbahagi ng mga impormasyon sa ibang mga tao.