avatarbadge

Lornalyn Austria

Author's Profile

Si Lorna ay Lisensyadong Propesyonal na Guro na may 5 taong karanasan sa pagtuturo ng Filipino at kasalukuyan niyang tinatapos ang tesis para sa Master’s degree na may kaugnayan sa pagsasaling-wika sa Filipino.